Algemene voorwaarden

  • Pdf versie algemene voorwaarden
  • Pdf versie van aanvullende algemene voorwaarden
Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ThuisinKozijnen
Beatrixlaan 7
3781 AL Voorthuizen
Telefoon: 0342-473617
E-mail: info@thuisinkozijnen.com
KvK-nummer: xxxxxxxx
Btw-nummer:

Artikel 3 - Toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 4 - Aanbod op de website

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 5 - De overeenkomst

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 5 - De overeenkomst

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 5 - De overeenkomst

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: